Szabályzatok

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ICOIN Szabályzat

(hatályos: 2021. február 1. napjától)

1. Alapfogalmak

Alapszabály- A jelen dokumentum tartalmazza az ICOIN Hűségprogram szabályait, valamint a Hűségprogram Weboldalának felhasználási feltételeit. A Szervező fenntartja magának a jogot az Alapszabály módosítására, de az erre vonatkozó információt a változás előtt legalább 48 órával közzé kell tenni a Weboldalon.

Felhasználó– a Szervező rendszerében awww.intercars.hu/hu/icoinoldalon regisztrált, egyedi azonosító kóddal rendelkező, magyar cégnyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet arra jogosult képviselője vagy a magyar egyéni vállalkozói adatbázisban szereplő egyéni vállalkozó, aki Szervezőnél vevőszámmal rendelkezik.

Felhasználó számlája– az adott Felhasználónak a Weboldal adatbázisában tárolt ICOIN-jainak száma.

Hűségprogram– a Szervező által meghirdetett hűségprogram, amely pontgyűjtő rendszerben működik. Ennek során a programban résztvevő Felhasználók a Szervezőnél történt vásárlásaik után virtuális pontokat gyűjthetnek (ICOIN), melyet a Felhasználók a Hűségprogramban megadott árukra vagy szolgáltatásokra beválthatnak.

ICOIN– a Hűségprogramban a Felhasználó által megrendelt és kifizetett – és nem visszáruzott – termékek után járó hűségpont elnevezése, mely meghatározott feltételek esetén árura és/vagy szolgáltatásra váltható.

ICOIN Fiók– az adott Felhasználóhoz tartozó, kizárólag a Felhasználó és a Szervező által elérhető online felület, ahol a Felhasználó közvetlen kapcsolatot tart a Szervezővel és ahol ICOIN-jai is nyilvántartásra kerülnek.

Szervező– a Hűségprogram szervezője az Inter Cars Hungária Kft., aki egyben a Weboldal üzemeltetője is

Weboldal– a Szervező által működtetett weboldal (www.intercoin.hu), mely a Hűségprogram internetes felülete, ahol a Felhasználók a Hűségprogram aktuális akcióiról, a pontjaik állásáról értesülhetnek, illetve a pontjaik beváltásáról intézkedhetnek.

2. A weboldal használatára vonatkozó feltételek

2.1 A Weboldalt kizárólag a Hűségprogram résztvevője használhatja. Felhasználó lehet a Szervezőnél vevőszámmal rendelkező egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság képviseletére jogosult, a 18. életévét betöltött személy, aki kitöltötte awww.intercars.hu/hu/icoinoldalon az online regisztrációs űrlapot és elfogadta a feltételeket.
2.2 Egy gazdasági társaság képviseletében kizárólag egy természetes személy regisztrálhat, aki a Szervező számítógépes rendszerében kapcsolattartóként szerepel és a gazdasági társaság nevében jogosult a Szervező termékeire rendeléseket leadni. Amennyiben a kapcsolattartó személye változik, a gazdasági társaság újbóli regisztrációja szükséges.
2.3 A kapcsolattartó kötelezettséget vállal arra, hogy a Hűségprogramba való belépésről a gazdasági társaság vezetését a regisztrációjával egyidejűleg tájékoztatja.
2.4 A regisztrációt a valóságnak megfelelően kell kitölteni. A Szervező a téves vagy hiányos adatszolgáltatásból fakadó problémáért nem felel.
2.5 A Szervező a hiányos regisztrációt nem tudja kezelni, így azt a Szervező külön felhívás nélkül figyelmen kívül hagyja.
2.6 A regisztráció során megadott adatokban bekövetkező változásokról a Felhasználó haladéktalanul tájékoztatja az Üzemeltetőt az HUHQMarketingEmployees@intercars.eu e-mail címen. Az adatváltozás késedelmes bejelentéséből, illetve elmulasztásából fakadó problémákért a Szervező nem felel.
2.7 A Hűségprogramban a Szervező versenytársai nem vehetnek részt. Versenytársnak minősül minden olyan személy vagy szervezet (ideértve külföldi lakcímmel rendelkező személyt, vagy külföldön nyilvántartásba vett szervezetet), aki vagy amely a Szervező által végzett tevékenységgel, így különösen autóalkatrészek és garázsipari berendezések kereskedelmével megegyező vagy ahhoz hasonló olyan tevékenységet folytat, mely a Szervező tevékenységét helyettesítheti a magyarországi piacon. Versenytársnak tekintendő különösen, de nem kizárólagosan minden olyan szervezet vagy személy, aki a Szervező termékeit abból a célból vásárolja meg, hogy azokat saját maga vagy szerződéses partnere által működtetett üzlethálózatában vagy ügynöki rendszerében akár forgalmazók, akár magánszemélyek részére értékesítse, függetlenül attól, hogy a termékeket közvetlenül a Szervezőtől vagy harmadik személyektől szerzi meg. Jelen pontban foglaltak alól kivételt képeznek azon, kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytató autóalkatrész kereskedők, amelyek nem rendelkeznek üzlet-, illetve kiszállítói hálózattal, nem folytatnak sem maguk, sem megbízottjaik által képviselői tevékenységet.

3. ICOIN regisztráció

3.1 A Hűségprogramba történő regisztráció a www.intercars.hu/hu/icoin oldalon található regisztrációs adatlap kitöltésével történik.
3.2 A regisztráció során a Felhasználó tetszőleges jelszót megadhat, majd a regisztrációt követően e-mailben megkapja a regisztrációs adatokat, a megadott jelszóval együtt.
3.3 Több sikertelen bejelentkezés esetén biztonsági okból a rendszer blokkolhatja a Felhasználó ICOIN Fiókját 24 órán keresztül.
3.4 A Felhasználónak az ICOIN jelszavát titokban kell tartania. A Szervező nem vállal felelősséget az elvesztett jelszó következtében illetéktelen személyek által okozott károkért.
3.5 Az ICOIN weboldalon regisztrált Felhasználók belépést követően látják:

 • regisztrációs adataikat
 • a felhasználható ICOIN keretüket
 • a már felhasznált ICOIN-okat
 • a beváltott ICOIN előzményeiket
 • az ICOIN terhére rendelt termékeket és azok kiszállítási állapotát
 • a Szervező aktuális akcióit, részleteit
 • az ICOIN-ok terhére igényelhető ajándék termékeket
 • a Felhasználó akciókban elért eredményeit
 • a Szervező által kiadott Szabályzatokat.

4. ICOIN gyűjtése és jóváírása

4.1 A Felhasználó a Szervezőnél bonyolított áruforgalma után ICOIN-ra jogosult. Az ICOIN a kiszámlázott és a Felhasználó által már kifizetett nettó forgalom alapján kerül jóváírásra, azonban az esetleges visszáruk értéke az ICOIN-ok számát csökkenti.
4.2 Az ICOIN jóváírás feltétele, hogy a Felhasználó Szervezőnél bonyolított forgalma az adott hónapban elérje a legalább nettó 500 000 Ft (azaz ötszázezer forint) összeget. Amennyiben a minimum havi forgalmi elvárás nem teljesül, a Felhasználó részére nem kerülnek ICOIN-ok jóváírásra. Amennyiben a minimum havi forgalmi elvárás nem teljesül, de negyedéves szinten a Felhasználó forgalma eléri a nettó 1.500.000 Ft (azaz egymillió-ötszázezer forint) összeget, akkor a teljesített negyedéves forgalomnak megfelelő ICOIN jóváírásra kerül a Felhasználó ICOIN egyenlegén a negyedéves időszak végét követően.
4.3 A Felhasználó nettó havi forgalma az alábbiak szerint kerül ICOIN-ra átszámításra:

 • Személyautó alkatrészek vásárlása esetén: minden nettó 1.000 Ft = 1 ICOIN
 • Teherautó alkatrészek vásárlása esetén: minden nettó 1.500 Ft = 1 ICOIN
 • Egyéb kategória vásárlása esetén: minden nettó 2.000 Ft = 1 ICOIN

Egyéb kategória termékkörei:

 • Kenőanyag
 • Gumiabroncsok és kerekek
 • Garázsipari berendezések
 • Karosszériaelemek
 • Kipufogók
 • Akkumulátorok
 • Motorkerékpár alkatrészek
 • Tuning alkatrészek és egyéb autófelszerelési cikkek
 • OE alkatrészek, külső szállítóktól való alkatrészek
 • Ruházati termékek
 • Minden olyan termék, ami nem személyautó vagy teherautó alkatrész.

4.4 A forgalom után járó ICOIN-okat minden hónap 10. napjáig írja jóvá Szervező a Felhasználó egyenlegén. A feltöltés megtörténtéről Szervező e-mail tájékoztatást küld a Felhasználónak, melyet követően a Felhasználó saját fiókjában ellenőrizheti a rendelkezésre álló ICOIN-jait.
4.5 A Felhasználó a havi forgalom után járó ICOIN jóváíráson felül extra ICOIN megszerzésére lehet jogosult a Szervező által meghirdetett időszakos akcióban való részvétel esetén, az abban meghatározott feltételeknek megfelelően. Amennyiben az akcióban, annak teljesítése esetén több lehetőség van, azaz a Felhasználó termék vagy ICOIN között is választhat, akkor a Felhasználót – választása szerint – termék vagy ICOIN jóváírás illeti az akció teljesítése esetén. Ha a Felhasználó az akció lejártát követő 5 napon belül sem választ, úgy részére automatikusan ICOIN kerül jóváírásra.
4.6 A Szervező minden hónap elején ellenőrzi az akciós vásárlásokat visszamenőlegesen és visszáru esetén az ICOIN egyenleget korrigálja.

5. Az ICOIN érvényessége

5.1 A Hűségprogram 2021. február 1. napjától érvényes, ezért az első évben az ICOIN-ok elszámolása is ettől az időponttól történik. A 2021. február 1. napjától 2021. december 31. napjáig gyűjtött ICOIN-ok a tárgyévben bármikor, de legkésőbb 2022. március 31. napjáig válthatók be.
5.2 Annak a Felhasználónak, aki 2021. március 31. napjáig regisztrál, a 2021. február 1. napjától bonyolított forgalma alapján kerülnek jóváírásra az ICOIN-jai, míg az a Felhasználó, aki 2021. április 1. napjától regisztrál a Weboldalon, a regisztráció hónapjának első napjától bonyolított forgalma után kap ICOIN jóváírást.
5.3 A következő években általános szabály, hogy az

 • ICOIN gyűjtési időszak: minden év január 1. napjától december 31. napjáig tart.
 • ICOIN beváltási időszak: a gyűjtési időszakban bármikor, de legkésőbb a következő év március 31. napjáig.

5.4 A határidőig fel nem használt ICOIN-ok a beváltási időszak lejártát követően automatikusan törlődnek a rendszerből.

6. Az ICOIN felhasználása

6.1 A gyűjtött ICOIN-ok az Weboldal ajándékkatalógusában elérhető termékekre, utazásokra válthatók be.
6.2 A programban lévő utazásokat vagy termékeket bírósági eljárással végrehajtani nem lehet.
6.3 A Szervező az ICOIN jóváírását és beváltását (így kifejezetten beleértve a Felhasználó utazásokon való részvételét) kizárhatja vagy a Felhasználói fiókot blokkolhatja, ha a Felhasználónak a Szervezővel szemben lejárt tartozása van, a számla - Szervező által meghatározott fizetési határidőben való – kiegyenlítéséig.
6.4 Az ICOIN-t nem lehet készpénzre vagy a Szervező által forgalmazott egyéb alkatrészekre váltani.
6.5 A Szervező az ICOIN beváltása esetén az adott áru kiszállítását igyekszik a megrendeléstől számított 30 napon belül teljesíteni. A megrendelt termék kiszállítása minden esetben a Felhasználóhoz tartozó telephely címére történik.
6.6 A Szervező jogosult Weboldal ajándékkatalógusában szereplő termékek és szolgáltatások körét önállóan meghatározni és azt bármikor módosítani. A Szervező az ajándék termék módosítására abban az esetben is jogosult, ha a Felhasználó a termékre már leadta rendelését.
6.7 A Szervező a ruházati termékeket méretben nem cserélni, az egyéb termékeket a beszállító által megadott szakszervízben lehet javíttatni esetleges meghibásodás esetén.
6.8 A termékek promóciós ajándéknak minősülnek, így az ezzel járó adókat a Szervező fizeti meg. Az ajándékok átadás-átvételi elismervénnyel kerülnek átadásra és egyben dokumentálásra a Felhasználók részére.
6.9 A Szervező által kétféle utazás kerül meghirdetésre:

VIP utazásVIP PRÉMIUM utazás
 • Az utazás ellenértéke 25.000 ICOIN/Felhasználó
 • Az utazáson történő részvétel kizárólag 1 főre vonatkozik.
 • További résztvevők utazása önköltségi alapon sem lehetséges.
 • Az utazáson a gazdálkodó szervezet vezetője vehet részt, akadályoztatása esetén delegálhat saját maga helyett másik olyan személyt, aki a gazdálkodó szervezet alkalmazásában áll. Delegált utazó esetében a Felhasználó írásos nyilatkozatát írásban szükséges eljuttatni Üzemeltetőnek.
 • Az utazás ellenértéke 40.000 ICOIN/Felhasználó
 • Az utazáson történő részvétel kizárólag 1 főre vonatkozik.
 • A Felhasználó 1 fő kísérőt önköltségi alapon hozhat az utazásra.
 • Az 1 fő kísérő önköltségi díja ICOIN-nal sem részben, sem egészben nem váltható ki.
 • Az utazáson a gazdálkodó szervezet vezetője és igény esetén kísérője vehet részt. Akadályoztatása esetén delegálhat saját maga helyett másik olyan személyt, aki a gazdálkodó szervezet alkalmazásában áll, aki szintén a kísérőjével vehet részt az utazáson fenti feltételekkel. Delegált utazó esetében a Felhasználó írásos nyilatkozatát írásban szükséges eljuttatni Üzemeltetőnek.

6.10 Az utazásokon meghatározott létszámban vehetnek részt a Felhasználók. Az utazásokon történő részvétel regisztrációhoz kötött és ennek sorrendjében kerül meghatározásra az utazók köre. Utazásra abban az esetben történhet regisztráció, ha az adott Felhasználó ICOIN egyenlegén az utazásnak megfelelő mennyiségű ICOIN már rendelkezésére áll.

7. Adatvédelem

7.1 A Felhasználó adatainak kezelésére a Szervező Adatkezelési Tájékoztatójában és Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak irányadók, amit a Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg köteles elfogadni.
7.2 A Szervező a személyes adatokat kizárólag a Hűségprogram működésével kapcsolatosan kezeli, a Hűségprogram működtetése céljából.

8. Kapcsolat

8.1 A Szervező a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldi a regisztrációs adatokat. A regisztrációval kapcsolatos egyéb funkciók és az ICOIN egyenlegének lekérdezéséhez a Weboldalon történő bejelentkezés szükséges.
8.2 A Felhasználó az adatait a regisztrációt követően online módosíthatja. Az adatok késedelmes módosításért a Szervező nem vállal felelősséget.
8.3 Amennyiben a Felhasználó az ICOIN Fiókba 60 napig nem lép be, úgy a 60. napot követően az inaktív regisztráció a Szervező által törlésre kerülhet.
8.4 A Szervező nem vállal felelősséget illetéktelen harmadik személyek által okozott károkért, továbbá azért sem, ha a Felhasználó regisztrációja azért kerül törlésre, mert a Felhasználó nem látogatta rendszeresen a weboldalt.
8.5 Elfelejtett jelszó esetén a Felhasználó a Szervezőtől új jelszót kérhet.
8.6 A Hűségprogram és a Weboldal működésével kapcsolatos további információkért kérjük lépjen kapcsolatba velünk az HUHQMarketingEmployees@intercars.eu e-mail címen.

9. Záró rendelkezések

9.1 A Szervező jogosult a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően azonnali hatállyal, kompenzáció nélkül törölni a Felhasználót, ha jogosulatlanul regisztrálta magát a Hűségprogramba, vagy ha jogellenesen akadályozza a rendszer működését.
9.2 A Hűségprogram a Szervező ingyenes, egyoldalú szolgáltatása. A Szervező a változtatások jogát fenntartja. A változás nem jár visszamenőleges hatállyal, nem befolyásolja a változás előtt összegyűjtött ICOIN-ok számát.
9.3 A Szervező 30 nappal az ICOIN gyűjtés lezárását vagy inaktív fiók törlését megelőzően az Üzemeltető e-mailt küld a Felhasználónak erről.
9.4 Az ICOIN program egyéb feltételeiről, beleérve az utazásokat és termékek megszerzésének ICOIN ponthatárait, kérjük tanulmányozza awww.intercoin.huhonlapot.
9.5 A Szervező jogosult a Hűségprogramot megszüntetni, melyről köteles a Felhasználókat értesíteni és a további felhasználói regisztrációkat elutasítani.
9.6 A Felhasználó a Szervezővel szemben a Hűségprogram megszüntetése, módosítása, illetve az ICOIN gyűjtés lezárása tekintetében követelést, kártérítési igényt nem támaszthat, a Felhasználó a Szervező jelen Szabályzatban meghatározott egyoldalú jogosultságait kifejezetten elismeri és a regisztrációval elfogadja.

Budapest, 2021. február 1.

Inter Cars Hungária Kft.
Szervező

0
Tekintsd meg a részleteket és jelentkezz Te is!
© Inter Cars. Minden jog fenntartva